maandag 11 december 2017

Op zoek, hij ook.


                                       Een eenzame Vink in de besneeuwde Lijsterbes

zondag 10 december 2017

Hazelaarkatjes in de sneeuw


Deze katjes van de Hazelaarboom in de sneeuw bij ons achter zitten tegen de bloei aan, ik heb nog geen pollenkorrels gezien. Maar het duurt niet lang meer. Misschien met de Kerst. Dan is dat een maand vroeger als de vorige bloei, toen was de piek van 1e bloeiwaarneming rond 25 januari 2017. Dan zal dat nu ongeveer een maand eerder zijn. Oorzaak: de maanden oktober en november waren erg warm voor de tijd van het jaar. Daarvoor was het koud, door een koude septembermaand hebben de katjes "gedacht" dat het winter was en dat daarna  het voorjaar was  aangebroken. Vandaar hun bloei. Hoe ze op dit sneeuwbuitje zullen reageren? Ze bloeien gewoon door.

vrijdag 8 december 2017

Een bastaard?


Voor de derde keer weer niks. Vanochtend zag ik geen gans door de vele sneeuwbuien, vanmiddag in het zonnetje genoeg ganzen, weer zo'n 2000, in m'n achtertuin, maar geen halsring. Ra,ra hoe kan dat? Ik heb wel vaker een slechte start gehad aan het begin van het seizoen, maar het is nu helemaal erg. Mij valt op dat er veel Grauwe Ganzen zijn die in groepen voorkomen en niet zo verspreid tussen de Kollen zitten als in andere jaren.
Ik kreeg een paartje in de telescoop waarbij ik de linker gans niet kon thuisbrengen. Er zit naar mijn idee wat van een Brandgans in, van een Grote Kanadese Gans en misschien ook wat van een Rotgans. Ganzendeskundige Jan Kramer heb ik om zijn mening gevraagd.
De andere gans is een Kolgans. Toch was het duidelijk een paartje.

donderdag 7 december 2017

2 x niks

Gister en vandaag weer de polder in geweest . Het mocht weer, d.w.z. ik mocht weer het voertuig besturen. Wat een opluchting, we hadden ons al op eind januari ingesteld,maar ik voel me steeds beter en beweeg ook steeds beter. Dat zag de specialist ook wel. De rollator kan aan de kant, maar als ik dan bij de fysiotherapeut in het revalidatie-klasje ben geweest, merk ik dat ik er nog lang niet ben. Gelukkig hoef je in een auto niet te lopen en gebruik ik 'm als mobiele schuilhut.
Ik hoefde gister en vanochtend niet ver te rijden: in , wat ik m'n achtertuin noem, tussen Oosterland-en Westerlandweg  zaten gister plm. 2000 Kollen en vanochtend verspreid over de hele polder Derde Bedijking zo'n 500 , in kleine groepjes. Veel Grauwe Ganzen. Maar hoe ik ook zocht met de telescoop, geen halsring te vinden. Gister werden ze ook nog weggejaagd door een boerenzoon, NB een oud-leerling van me. En vanochtend zaten veel ganzen lekker laag in het gras om te schuilen voor de harde wind. Dan zie je geen halsring. Wat op viel waren de vele Soepganzen langs de Bovendijk, hele groepen witte ganzen. ( Zie kopfoto)  Ik heb zulke grote groepen daar nog nooit gezien , wel in de Waverhoek. Soepganzen zijn gedomesticeerde Grauwe Ganzen en hebben vaak wit in hun verenkleed. Soms zijn ze helemaal wit zoals op de foto. We houden vol, morgen is er weer een dag.

woensdag 6 december 2017

Nationale Tuinvogeltelling 2018


Over een paar weken is het weer zover; de Nationale Tuinvogeltelling. Voor de 15e keer. Gewoon in de luie stoel achter het raam wachten op de tuinvogels en alleen maar noteren. Je mag uiteraard ook ervan  genieten. Kijk op Nationale Tuinvogeltelling 2018   Op 27 en 28 januari.

 

dinsdag 5 december 2017

Kleine Zwanen.


De laatste dagen worden er weer Kleine Zwanen waargenomen. Elk jaar een trouwe bezoeker van ons land, maar niet in grote getale. Als je geluk hebt zie je'm in de Waverhoek, polder Gerverscop bij Kockengen is ook een bekende verblijfplaats. De Kleine is van de Wilde Zwaan te onderscheiden door het geel op de snavel: bij een Wilde Zwaan loopt het geel uit in een punt, bij de Kleine is het afgestompt. verder loopt de hals iets rechter  en zijn ze een fractie kleiner. Maar dat is in het veld moeilijk te onderscheiden. let dus vooral op het geel op de snavel.
Op de archieffoto een paar Kleine in de Waverhoek op het ijs genomen in februari 2008. Met digiscoping; Met de Canon Powershot 95 op de telescoop. .Overdag foerageerden ze in een polder tussen Uithoorn en Amstelveen.

P.S. Vanochtend een geweldig Sinterklaaskado gehad in het ziekenhuis waar ik was voor controle: ik mag weer een auto besturen! Na allerlei testjes was er geen aanleiding meer om mij voortdurend door mijn wettige egaa rond te laten rijden. Ik bedank enkele collega-vogelaars die mij aanboden me naar de ganzen te brengen. Ik heb geen gebruik van hun aanbod kunnen maken, ik werd voortdurend in de medische molen bezig gehouden.

vrijdag 1 december 2017

44 % !!!!!

44% van onze broedvogels zitten in de problemen, vermeldt de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse Broedvogels. De regering heeft de nieuwe lijst gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten , dat is 44% van alle soorten die in ons land broeden.Ten opzichte van de vorige lijst uit 2004 is het aantal met negen soorten toegenomen. De Wulp en de Torenvalk zijn nieuwelingen.
De nieuwe lijst is samengesteld op basis van tellingen door het SOVON. De lijst is verdeeld in categorien als Uitgestorven (zoals Ortolaan, Klapekster, Hop, Goudplevier), Ernstig Bedreigd (o.a. Velduil- in mijn jeugdbondtijd ging je voor de Velduilen naar Ameland, daar zaten ze talrijk in de duinen - Woudaap, Kuifleeuwerik, Draaihals) , Bedreigd( zoals Grote Karekiet,Pijlstaart,Tapuit, Watersnip-op trek komen ze in grote getale langs-Zwarte Stern, jazeker, maar gelukkig hebben we hier in de Utrechtse Venen een grote kolonie dankzij de boeren bij wie  in hun sloten en tochten broedvlotjes worden neergelegd-) Kwetsbaar ( o.a. Koekoek,Slobeend,Steenuil, Torenvalk) en Gevoelig( o.a. Boerenzwaluw,Gele Kwikstaart, Graspieper, Grutto)
Gelukkig is het met enkele broedvogels beter gegaan: de Purperreiger ( zie je hier in de polders regelmatig) en de Roerdomp. Door beter beheer van moerassen gaan deze soorten weer in aantal vooruit.

Het gaat weer wat beter met de Purperreiger.
   


donderdag 30 november 2017

♀ en ♂ Smienten tellen.


Het SOVON heeft samen met Waarneming.nl weer een nieuwe eendensoort uitgekozen om te tellen. Waren de Tafeleend (winter 15/16 ) en de Kuifeend ( 16/17) al aan de beurt , nu gaan we de Smienten turven. Hoeveel mannetjes (♂) en hoeveel vrouwtjes () zijn er in een groep Smienten aanwezig? Bij de genoemde eenden bleek dat er veel meer mannetjes waren als vrouwtjes. Hoe komt dat? Deze gegevens doen ons de ecologie van de soort beter begrijpen, tenminste als er later ook nog een paar keer geteld wordt. Nu wordt in januari 2018 de landelijke steekproef gehouden. Mannetjes en vrouwtjes zijn gemakkelijk te herkennen, zie de kopfoto: de mannetjes hebben een oranje-bruine kop met een gele kopstreep, de bovenkant is grijs. De vrouwtjes lijken op andere vrouwtjes-eenden, een bruin gestreepte  kleur om bij het broeden niet te veel op te vallen. Bij het opvliegen valt de grote witte vleugelstreep op. En dan het geluid: pieuw, pieuw. Een fluitend geluid. Hij wordt ook wel Fluiteend genoemd.

dinsdag 28 november 2017

Winterkoning


Ik zie regelmatig een Winterkoninkje ( officieel Winterkoning) door de tuin schieten, echter,  het is  me nog nooit gelukt deze soort mooi op een plaat te zetten. Ik heb daarom deze fraaie foto van Cees Willemsen in het logje gezet. Alleen het Goudhaantje is nog wat kleiner en lichter, maar de Winterkoning mag er ook zijn wat de geringe grootte en het geringe gewicht betreft. Zomers en winters , altijd zit er één in onze buurt. Ik heb een vermoeden waar gebroed wordt, maar het is een vermoeden. Het nest heb ik nog nooit in onze omgeving gevonden.
Het is een standvogel, maar Winterkoningen uit het verre noorden passeren ons land tijdens de trek.
Ook in de winter zingt dit beestje met een geweldig volume. Klaas J. Eigenhuis veronderstelt in zijn Etymologisch Woordenboek van Nederlandse Vogelnamen dat de soort misschien daarom Winterkoning genoemd wordt. Ik verwonder me altijd weer dat zo'n klein beestje zo'n geweldig geluid kan produceren.

maandag 27 november 2017

Methaangas


In de Nieuwsbrief van  Nature Today van zaterdag j.l.:

METHAANBUBBELS ZIJN GEVOLG ÈN OORZAAK VAN TEMPERATUURSTIJGING.

"25-nov. 2017- Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan, een sterk broeikasgas, zorgt weer voor verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. Terugdringen van het broeikasgas is de manier om deze cirkel te doorbreken." aldus de aanhef in de Nieuwsbrief.

Met een proefopstelling heeft het Nederlands Instituut voor Oecologie en de Radbouduniversiteit onomstotelijk bewezen dat het uit het water opborrelende methaangas, ook wel moerasgas genoemd, zorgt voor de temperatuurverhoging van ons milieu. Gevolgen het broeikaseffect.
Methaangas wordt gevormd door bacterien die onder zuurstofloze omstandigheden organisch materiaal, dode planten, verteren.
Bijvoorbeeld in koeiemagen ontstaat methaan. Een koeiewind bestaat uit methaan, evenals een menselijke wind. Methaan is zeer brandbaar. Dus als je een wind laat kun je'm aansteken. Mijn leerlingen geloofden dat verhaal niet.
In het water van de singels die tussen de sportvelden van het Argonterrein zijn gegraven, borrelt het al zo lang dat park is aangelegd. Op de foto zie je het weer borrelen. Dat gebeurt al jaren. Als het vriest raken die methaan-wellen bijna niet dicht. Bij strenge vorst raken ook de wellen dicht en hoopt het methaangas zich op onder het ijs. De jongelui weten dat als ze een gaatje prikken in zo'n  bel, het methaangas er sissend uit vliegt. Je kan het aansteken, er komt een vlam uit.
Vroeger hadden veel mensen in het buitengebied een kleine gashouder  boven een methaanwel en werd ermee gekookt. Als de aardappels niet gaar wilden worden moest Jantje even extra in de sloot porren om weer wat gas omhoog te krijgen.

vrijdag 24 november 2017

♀ Kleine Wintervlinder.


Een paar blogjes terug schreef ik over de Kleine Wintervlinder, die in deze tijd nog vliegt. Ik had bij de buitenlamp aan de voorgevel twee Kleine Wintervlinders zitten, twee verschillend gekleurde mannetjes. Mannetjes kunnen vliegen , vrouwtjes niet, die kruipen gewoon omhoog "in de hoop" door een mannetje te worden ontdekt. Laat ik nu net bij de buitenlamp aan de schuur een heel klein "kevertje"ontdekken op de deur van de schuur. Ook omhoog kruipend,. Dat was geen kevertje maar een vrouwtje van de Kleine Wintervlinder. Je ziet de twee rudimentaire vleugelstompjes duidelijk zitten.
Ik hoop maar dat ze ontdekt wordt en de liefde kan bedrijven.

donderdag 23 november 2017

Let op de Nonnetjes.


Momenteel worden regelmatig Nonnetjes gemeld op Waarneming.nl. Dit is de kleinste zaagbek: je hebt de Grote Zaagbek ( komt in wat strengere winters voor op de Hoofdvaart in Waverveen) en de Middelste . Is zeldzamer en meer een vogel van zout water. Het Nonnetje is wel eens te zien , elke keer weer kijken, op de Grote Wije van de Botshol. Als het wintert komt het Nonnetje ook naar de Hoofdvaart,  die door het malen vaak open blijft.
Op de archieffoto, ook gemaakt op de Grote Wije, het mannetje. Het vrouwtje is wat saaier getekend, bruine kop en een grijs lichaam.

woensdag 22 november 2017

Zwartblesschaap


Zwarte schapen zie je niet zoveel, viel me nu pas op. Als ik 's ochtends m'n ommetje maak, zie ik op een perceel langs de Oosterlandweg dit groepje van geloof ik 15 schapen , pikzwart, hier en daar wat verschoten zwart. Een witte bles op de kop die loopt van tussen de oren naar de bovenlip. Als je de websites over schapen induikt, zie je pas hoeveel rassen ( ondersoorten) er wel niet zijn. De meeste heb ik nog nooit gezien, omdat ze hier in de Groene Venen niet voorkomen. Prachtige beesten.
Ik kom uit bij het  Zwartblesschaap: zwart met een witte bles, verder hebben ze witte sokjes ( op de foto ivm het hogere gras niet te zien) en een witte punt aan de staart. Het schaap dat bij de dam staat, misschien gaat 'íe erover, heeft ook een witte punt aan de staart.
Het schijnt een vrij zeldzaam ras te zijn, geliefd bij hobby-boeren en huisdier-hobbyisten. Kijk maar eens op Levende Have   . Of deze Zwartblessen op de foto stamboekschapen zijn  durf ik niet te zeggen, de blessen zijn wat kleiner als die op de website.

dinsdag 21 november 2017

Straatlantaarn.


Ik verwonder me er elk jaar over, de invloed van een straatlantaarn op de bladval. Hij staat rechtsonder verscholen achter wat hazelaarkatjes, jazeker een Boomhazelaar, maar duidelijk is te zien dat de bladeren dichtbij de boom het langst blijven zitten. De hele boom is kaal, gevuld met katjes, maar het licht van de in mijn ogen zwakke straatlantaarn vertraagd het afsterven en het afvallen van de nabije bladeren. Kwekers waarvan we 's avonds en 's morgens vroeg hun lichtkanonnen  weerkaatst zien in de lucht weten maar al te goed wat het effect is van licht. Groei en bloei.

maandag 20 november 2017

Kleine Wintervlinder


Op het spoor gezet door een artikel van de bij onze IVN bekende Kars Veling van de Vlinderstichting in de dagelijkse Nieuwsbrief Nature Today, ben ik ook eens gaan kijken bij mijn buitenlampen. Die aan de schuur schijnt  de hele nacht, maar het resultaat is al een paar dagen niks. Die aan de voorgevel schijnt alleen 's avonds een paar uur, maar doordat vergeten werd de lamp op een nacht in het weekend uit te doen werd de hele nacht de voortuin belicht. Met resultaat: in de hoek van kozijn en voorraam zat een klein vlindertje, typisch een nachtvlinder. Snel de camera met macro-lens gepakt, determineren kwam wel op de laptop later. Toen zag ik er nog één op de muur naast het raam. Donkerder gekleurd. Hierop is de donkere middenband beter zichtbaar. (Zie foto hieronder)
Op de laptop, met het nachtvlinderboek in de hand, gedetermineerd. Ik kom uit op een Kleine Wintervlinder, niet zo'n moeilijke determinatie want Kars Veling noemt alleen deze soort in zijn artikel. De vliegende wintervlinders zijn de mannetjes, de vrouwtjes hebben geen vleugels en worden bij toeval bevrucht. Tijdens de paring worden de vrouwtjes soms meegedragen door de mannetjes tijdens de vlucht. Weer eens wat anders.vrijdag 17 november 2017

Het gemak

Waarom zul je 't jezelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Ook deze soort, Grote Bonte Specht, ontdekt het gemak van door de mens verspreidt voer.

Goed weekeinde en blijf voeren.

donderdag 16 november 2017

Volop herfst


Overal bladeren op de grond, de herfst is volop bezig. De bladeren van de Amerikaanse Eik (zie foto) zijn taai en blijven wat langer dan gemiddeld aan de boom zitten. Ook verrotten ze niet zo snel, in het voorjaar vind ik vaak nog volledige bladeren in onze tuin. De  dichtstbijstaande Amerikaanse Eik staat op een paar honderd meter verderop, en toch bladeren in onze tuin door de wind.
Deze eik heeft puntige uitsteeksels aan de bladrand, onze inheemse, zomer en winter-, eiken hebben ronde. Ruim 200 jaar worden deze van oorsprong Amerikaanse bomen aangeplant omdat ze beter bestand zijn tegen insektenvraat.

woensdag 15 november 2017

Geringde Grote Zilverreigers.

Grote Zilverreigers worden tegenwoordig ook voorzien van een gekleurde pootring. Op de foto de reiger met een witte ring met de code KN4. Geringd in Wit-Rusland en hier dus de winter doorbrengend, zoals zovele Grote Zilvers uit Oost -Europa. Deze foto is genomen bij Oostwoud, in de buurt van Medemblik en afgedrukt in de Nieuwsbrief van Jan Kramer. Jan  schrijft in z'n Nieuwsbrief niet alleen over ganzen maar ook over Grote Zilverreigers.
Vogelaars , let eens op de zilverreigers  hier in de omgeving.

dinsdag 14 november 2017

Verrassing


Onze Magnolia verliest langzamerhand z'n bladeren. Het binnenste van de boom wordt zichtbaar en tot onze grote verrassing zit er een nest in! Gelet op de vorm en de plaats op een tak van een Houtduif. De bouw hebben we toch maar mooi gemist. De duiven zijn ook in de gemeenteboom langs de weg bezig geweest maar daarin is het ook niet tot broeden gekomen. Toen zijn ze misschien in onze Magnolia begonnen? Of is het net andersom. Geen idee, maar dat we het af en aan vliegen niet gezien hebben! Ik kan me niet voorstellen dat ze er ook in gebroed hebben en jongen groot gebracht hebben. Zoiets moet je toch wel zien?
Ik heb ons nestkastje weer aan de spijker in de Lijsterbes gehangen, aan de schuur hing het achter een stel Schapekoppen en konden we niet zien of er ook weer in geslapen wordt door een Koolmees, net zoals vorig jaar. Als dank gingen ze toen bij de buren broeden.

maandag 13 november 2017

Vogelgriep 2016

Precies een jaar geleden kreeg   Nederland te maken met een uitbraak van het vogelvirus H5N8. Veel pluimveebedrijven werden besmet en er werden in het wild veel dode vogels gevonden. De Universiteit van Wageningen heeft onderzocht waar dit virus zo plotseling vandaan kwam. Er bleek overeenkomst te zijn tussen de virussen van de dode vogels en een virus meegedragen door trekvogels , voor namelijk uit Rusland. Ganzen, Wilde Eenden, Smienten (zie kopfoto) en Kuifeenden waren de boosdoeners. Ongetwijfeld zullen meer wilde soorten voor de uitbraak gezorgd hebben. Elk jaar is het weer spannend , vooral voor hen die beroepsmatig vogels houden en uiteraard onze vogelaars,  of een volgende uitbraak zich aankondigt.

vrijdag 10 november 2017

Ligusterbessen


Zo langzamerhand komen ze tevoorschijn, de prachtige bessen van de Liguster. Ik denk dat dat komt doordat de bessen groeien en zwarter worden, de Liguster verliest nauwelijks blad. De eerste wintermaanden worden ze bijna niet gegeten, de Spreeuwen zetten er geen bek (snavel) op. Die hebben andere kost. De vogel die er echt verzot op is, is de Pestvogel, maar die komt ook niet elke dag langs. Andere vogelsoorten eten ze als alles op is.
De meeste Ligusterstruiken zijn  gecultiveerd. In het wild leeft de Wilde Liguster, maar ik zie geen onderscheid. Het sap werd vroeger gebruikt door kaartenmakers om een zwart-paarse kleur op hun kaarten aan te brengen, hoedenmakers gebruikten het sap om hun hoeden een paarse kleur te geven en wijnboeren wilden de bessen  nog wel eens gebruiken om van witte rode wijn te maken. En er zal ongetwijfeld Ligusterlikeur gebotteld zijn .

donderdag 9 november 2017

Buikzwam of Stuifzwam


De taak van deze Gele Aardappelbovist zit er bijna op: sporen verspreiden zodat volgend jaar weer nieuwe mycelia ( schimmeldraden ) worden gevormd. Gelukkig komt er uit de meeste sporen geen mycelium, de wereld zou volstaan met paddestoelen. Slechts een enkele spore groeit uit tot een schimmel. Door slijtage is het stuifgat steeds groter geworden. Het begint met een kleintje. Als je er op drukt komt een klein wolkje sporen naar buiten. Op deze bovist en ernaast overal zwarte sporen.
Staat veel in de buurt van loofbomen en ook bij dennen, waarmee ze een symbiose ( samenleving van twee verschillende soorten  organismen tot wederzijds voordeel) vormen. We noemen dit bij een boom plus schimmeldraden een mycorrhiza. Deze symbiose komt veel voor bij paddestoelen . De schimmels halen mineralen uit de bodem die ze aan de boom afstaan, zij krijgen suikers van de boom om als voedsel te gebruiken.

woensdag 8 november 2017

Laatbloeiers

Vanochtend tijdens m'n ochtendwandeling , meerdere bloeiende soorten waargenomen. De Witte Dovenetel was het talrijkst. Ze bloeiden overal waar wat ruigte was. Verder een enkele Koolzaad, meerdere Brandnetels en een melkdistel spec. ( Spec. betekent dat je de familie wel kent maar niet de soort).
In december houdt de Floron ( Floristisch Onderzoek in Nederland) weer de Eindejaars- plantenjacht , waarbij gedurende een uur een bepaald gebied wordt bezocht en alle bloeiende soorten worden geteld. Om even bij te komen van boterletters, chocoladeletters, oliebollen en gebraad. Kijk eens op de website van Floron eindejaarsplantenjacht.

dinsdag 7 november 2017

Invasie Appelvinken

Momenteel worden er veel Appelvinken in ons land  waargenomen. Meestal alleen, soms in wat grotere groepen, vooral in parklandschappen en bosachtige omgevingen. Hoewel hier veel weiland is kan je best een Appelvink in deze omgeving, op plekken waar veel bomen staan, spotten. Het is een prachtige vogel, op de archieffoto  van mezelf is dat niet zo duidelijk te zien, de foto werd nogal van grote afstand genomen in een bos in Flevoland. Kijk maar eens op de website van  Vogelbescherming.

maandag 6 november 2017

Klein Rondje Ronde Venen

Het bloed kruipt.........  Voorlopig kruipt het bij mij in de polder nog niet op eigen gelegenheid, ik word gereden door mijn particulier chauffeuse, mijn wettige echtgenote. Dapper nam ze de in haar ogen  smalste weggetjes , ze is meer een A2 type.
Ik was nieuwsgierig naar de aanwezigheid van Kollen, Grauwen en Brandjes. Dat viel tegen vanochtend op een klein rondje Ronde Venen. We keken in polder Groot Mijdrecht en polder De Derde Bedijking. Grote armoe. Waar zitten die beesten? Alleen aan het begin van de Westerlandweg nabij De Hoef zaten er een honderd Grauwe Ganzen op een maisveld. Geen Kolgans gehoord en gezien. Op Waarneming.nl worden ook nauwelijks Kollen in onze omgeving gemeld. Kees Janmaat had er vorige week een paar honderd aan het eind van de Hoofdweg. Landelijk gezien loopt het nog niet storm.
Dat rondje viel dus tegen. Toch heb ik weer het gras geroken en gezien.
Als troost een kopfoto van opvliegende Kolganzen.

vrijdag 3 november 2017

Onze mooiste boom.


                                       Wat zou de polder zijn zonder Knotwilgen .?  Kaal

donderdag 2 november 2017

Vogelvoer.

We, onze kleinzoon als hij er is en ik, voeren weer. Strooivoer in het voederhuisje, voer op de grond, voer op de tuintafel en voer in een silootje. Met zijn kleine grijphandjes gooit 'ie het overal op en naast. Het helpt wel, die hoeveelheid, binnen een paar dagen zat de tuin weer vol vogels. Een paartje Ringmussen is er weer, de kolonie Huismussen laat zich gelden, een paar Koolmezen en Pimpelmezen, een Vink, het Roodborstje aarzelt nog, drie Turkse Tortels, dat zullen er wel meer worden, een Houtduif, een paar vervelende Kauwen en zowaar vanochtend een Halsbandparkiet in de boom. Die durfde niet lager te komen en vloog weer weg.
Vogels zat dus, gezellig.

woensdag 1 november 2017

Overwinteren.


Tussen de werkhandschoenen, snoeischaren, tuinschepjes, snoeizaag, enz. lag deze handschoffel met een vastgekleefde Huisjesslak. Hij/zij ( slakken zijn hermafrodiet) had zich vastgeplakt met het epifragma. Dat is het dekseltje waarmee Huisjesslakken zich afsluiten van de buitenwereld om de winter door te komen.  Kou deert hen niet, ze hebben een soort antivries in het bloed waardoor ze niet bevriezen. Strenge vorst doet veel slakken sneuvelen. Ik ben benieuwd of deze slak blijft ztten.

dinsdag 31 oktober 2017

Een laatste bloemblad.

De meeste bloemen zijn uitgebloeid , afgevallen en weggerot. De laatste is meestal de Hortensia met bloemen die pas in de winter het loodje leggen. Hier een bloemblaadje dat "op weg naar het einde" is zoals elk organisme. Uiterst langzaam verdwijnt het vulweefsel tussen de nerven , die het nog lang volhouden. Duidelijk is te zien dat ook een bloemblaadje nerven nodig heeft , voor de stevigheid en aan- en afvoer van stoffen. Een bloemblaadje is eigenlijk een aangepast loofblad. Onze Pluimhortensia, met z'n schapekoppen, staat er bruin bij.


maandag 30 oktober 2017

Distelvink.


Van Cees Willemsen kreeg ik deze Putter, een geweldig mooie vogel die ook wel Distelvink wordt genoemd. Hier niet op een distel maar een uitgebloeide Zonnebloem. Hij lust ook zonnepitten.
Op Wikipedia las ik een leuke verklaring voor de naam Putter: hij werd ook vroeger al veel in kooien gehouden, vaak slachtoffer van illegale vogelvangst ( lijmstokken), en moest dan een vingerhoed met water omhoog trekken om te kunnen drinken. Of het verhaal klopt weet ik niet.
Op het broedvogelkaartje van het SOVON is te zien dat deze soort in het grootste deel van ons land broedt, behalve de bosgebieden als de Veluwe, de Achterhoek, Oost-Brabant, Twente en Drenthe.

zaterdag 28 oktober 2017

Ganzen gedoog


In Friesland krijgen boeren een vergoeding als ze een aantal hectares van hun weilanden beschikbaar stellen als gedooggebied voor ganzen. Dat dit financieel aantrekkelijk is blijkt  uit de overinschrijving. De vraag is groter dan de gereserveerde hectares. Zou deze regeling wat zijn voor de Utrechtse boeren? In de Ronde Venen denk ik aan polder Groot Mijdrecht, langs de Gagelweg, polder Demmerik. Misschien een idee voor de Agrarische Natuur Vereniging 'De Utrechtse Venen' ?
Het artikeltje stond in de Leeuwarder Courant en kreeg ik van Jan Kramer in z'n Nieuwsbrief.

Goed weekeinde.vrijdag 27 oktober 2017

donderdag 26 oktober 2017

Voorbereiden op de winter.


Wat een schatje hè? Ook bij Lievevrouwebedstro worden de chlorofylkorrels ( bladgroen) afgebroken tot stoffen die in de ondergrondse delen (bijv. wortelstok zoals bij dit plantje) bewaard worden voor de volgende zomer. Chlorofyl is te waardevol om zomaar op de grond te laten vallen. Meestal  begint dit afbraakproces aan de randen van de bladeren zodat de nerven de ontstane stoffen makkelijk kunnen afvoeren naar de opslagplaatsen in de stam of delen in de grond . Hier is het net andersom: De bladranden blijven het langst groen en de het parenchym (vulweefsel) tussen de nerven en de nerven zelf verkleuren het eerst. Het zal wel voordelig zijn voor deze soort om het zo te doen, maar de meeste bladeren verkleuren van buiten naar binnen.

woensdag 25 oktober 2017

Nog een boom

Deze boom, een Plataan,  heeft me de afgelopen week vergezeld. Ik zag langzaam de kleuren geler en bruiner worden, alleen de jongste en kleinste bladeren bleven nog even groen. Er zat verder weinig leven in de boom. Nu en dan wat Eksters die een groepje Houtduiven zaten de pesten, verder wel eens een klein vogeltje, niet te determineren, ik had mijn kijker niet bij me. In de haast om hier te komen vergeten. Op een avond dacht ik weer vogeltjes te zien, maar het bleken een paar vleermuizen te zijn. Nog druk fladderend op zoek naar insekten. Ik dacht dat vleermuizen al weg waren. Niet dus.
Verder heb ik hier een nascholingscursus menskunde gevolgd, alhoewel ik bijvoorbeeld nog wist dat het cerebellum de kleine hersenen waren, een vene een ader en een arterie een slagader.
De docenten van de cursus waren de neurologen die hun college aan bed meestal begonnen met een samenspraak in het Latijn met neurologen in de dop. Allemachtig wat weten die jongens en meisjes al veel. Ik verzocht dan vriendelijk om hun gesprek te vertalen in het ABN. Dat deden ze uiteraard. Zo kwam ik te weten dat één van m'n vier halsslagaders dicht zit en dientengevolge d.m.v een propje mijn coördinatiecentrum voor het lopen aantastte. Vorige week maandag stuiterde ik door de slaapkamer en werd met sirene en blauw zwaailicht naar Nieuwegein gebracht. Ik denk dat ik geluk gehad heb, ik ben weer thuis door de medische wetenschap,  fysiotherapie en de voortdurende aandacht van mijn geliefde en onze kinderen.
Helaas mag ik drie maanden geen auto besturen. De Kolganzen zullen het zonder mij moeten stellen.

vrijdag 13 oktober 2017

(schijn)stam


Nog even een boom uit de costa: bij het opzoeken van wat informatie ,( noem het huiswerk), over palmbomen kwam ik het begrip schijnstam tegen. De stam van deze soort is niet opgebouwd uit een stuk hout maar uit de  bladstelen, die ontspringen in de groeipunt . Bij sommige soorten palmen sterven de bladeren gewoon af en blijven hangen, bij deze soort worden de bladeren afgezaagd en duidelijk is te zien dat de afgezaagde stelen samen de stam vormen. In de loop der jaren worden de dikke delen samen gedrukt, zie het onderste stuk. Een palm heeft geen secundaire diktegroei, waarbij een stam steeds dikker wordt, zoals  Nederlandse bomen. Hij blijft z'n hele leven dezelfde dikte houden. Een Eik is na 50 jaar veel dikker geworden.

donderdag 12 oktober 2017

Indian Summer


                                    Een klein beetje de Indian Summer door deze Beuk in het Gooi.

woensdag 11 oktober 2017

Een costa


We zijn weer in de polder. Na een heerlijke week met hoge temperaturen, 25, 26, 28 graden( weg verkoudheid, weg hoestje, weg genies en geproest) in een costa met afgebeelde bomen,  gisternacht terug. Veel vertraging doordat de Fransen weer eens moest staken. Prompt weer gehoest en geproest. Ik ga terug, als dat zou kunnen. Morgen een Nederlandse boom

vrijdag 29 september 2017

Op komst

In het noorden zijn al halsringen afgelezen, ook van Kolganzen. Ze komen er aan. Ik was nieuwsgierig wat er van dit gezinnetje is geworden. Op 18-2-2012 trof ik ze langs de Poelweg, Waverveen en wist ze te fotograferen. Ze waren op 25-11-2011 geringd in Maren- Kessel, Noord Brabant. 5VJ en 5VN zijn de ouders, 5VP en 5VB de jongen.
18-2-2012 is de laatste waarneming van 5VJ geweest.Door mij dus.  Daarna wordt het stil op de lijn van 5VJ, Dood door jacht of ziekte? 5VN wordt voor het laatst afgelezen in Giessendam op 8-4-2013.
De beide  jongen houden het langer vol: 5VP zat in maart van dit jaar nog op Texel, 5VB was op 25-3-2017 in Kreis Kleve net bij Nijmegen over de grens. Waarschijnlijk zijn de ouders behoorlijk oud geweest.
De komende dagen even geen weblogjes.

woensdag 27 september 2017

Groen Kaardertje


Sneupend in je tuin , vooral in de herfst op spinnenjacht. Niet om ze een kopje kleiner te maken maar om ze te determineren. Dat gaat moeilijk zonder spinnenboek. Ik zoek dan op Nederpix.nl , een website met allemaal natuurfoto's, geen vogels, die worden tentoongesteld op Birdpix, maar alle andere dieren en planten waar je ook maar een foto van kunt maken. Je moet voor spinnen het album Overige dieren hebben. Veel werk om door te bladeren.                                                                           Ik denk dat dit het Groen Kaardertje is. Maakt een nest door een blad om te krullen. Achterin de krul zie je de bol eitjes.

dinsdag 26 september 2017

Mist.


                             't Was weer een klein wereldje vanochtend. Geen weer om te vogelen.

vrijdag 22 september 2017

Slakken

Onze Hosta's hebben er nog nooit zo goed bij gestaan. Oorzaak, eindelijk een huis-,tuin- en keukenmiddeltje gevonden om slakken buiten de pot te houden. Geen slakkenkorrels,  dat is gif en ons jongste kleinkind stopt wel eens wat in zijn mond. Verder wordt je tuin er ook niet beter van. Geen koffiedik, heeft geen effect. Geen zeepsop, geen knoflookpoeder, geen rand erom heen, geen scherp zand, geen Klasien uut Zalk,enz. enz. . Gewoon een plm. 10 cm. brede band met vaseline op de pot uitgesmeerd. Het helpt!! Denk ik. Kijk maar naar de bladeren op de foto. Hier en daar een gaatje van een Hosta -etend insect.

Nog even de ganzen: van Coby Visser kreeg ik een mailtje over Grauwe Ganzen in Marickenland achter de vroegere Paus JohannesMavo ( nu VLC) in Vinkeveen. Bij mijn rondje RV ben ik daar inderdaad niet geweest. Coby bedankt, er kunnen gekleurde halsringen tussen zitten.

donderdag 21 september 2017

Rondje Ronde Venen


Vanochtend in een dik uur een klein rondje Ronde Venen gedaan. Ik was wel nieuwsgierig hoe het met onze ganzen gesteld was. Nou, snel antwoord: gelet op het aantal niet best. Als ik er 40, maximaal, heb gezien in de verte is het veel. De boeren zullen wel blij zijn.Maar ik vraag me af : waar zijn ze? Zijn ze er nog niet? Vorige weken op Texel zaten er genoeg. Moeten ze nog komen? Of zijn ze 'm gesmeerd voor de jacht? Dan heeft dat toch effect.
We zullen de komende weken zien. Ik verwacht de eerste Kolganzen over een paar weken. Overal al tekens van de komende herfst. De Kastanjes zijn het verst, allemaal al behoorlijk bruine, verdrogende bladeren.
Ik zag een paartje Tapuiten op enkele palen zitten langs de Haanweg in Demmerik. Ik kon er van één een foto nemen. Hij hoort/ziet iets onder zich. Voedsel?
Ik heb ook even een blik geworpen in de Ronde Hoep, geen gans te zien, maar wel koeien!! Wat een koeien. Gelukkig worden ze daar nog buiten geweid. Een pluim voor de boeren daar.

woensdag 20 september 2017

Sporen.


                                                De blaadjes zijn wit van de sporen.

maandag 18 september 2017

Kunst in de Waverhoek?


Ik heb zeker iets gemist? Wat kan dit nou zijn? Gaat Natuurmonumenten aan kunst doen? Is het wel kunst? Het lijkt wel een fuikendroger, maar er wordt niet gevist in de Waverhoek. Heeft een vrachtvliegtuig iets verloren? Wie helpt me uit de droom?

zaterdag 16 september 2017

Duizenden Kokmeeuwen en één Kemphaan.


Gister moesten we even naar Leidse Rijn en dan ga ik altijd door Demmerik, het is de kortste weg naar de A2, maar niet de snelste. Het gaat me niet om de snelheid maar meer om even Demmerik te zien. dat is mijn favoriete polder in de omgeving. Tot mijn verbazing had Gijs, mijn weidevogelboer, twee huispercelen helemaal bruin, dood gras. Met duizenden meeuwen. Vanochtend weer gekeken  met de benodigde apparatuur: camera's, lenzen en telescoop.Het waren allemaal Kokmeeuwen, er zaten nauwelijks andere soorten tussen. Wel wat Spreeuwen en een vogel ( zie foto) die ik niet direkt op naam kon brengen. Ik moest denken aan een Kemphaan, maar deze had grijze poten. Volgens de boeken is het dan waarschijnlijk een juveniel. Volwassen Kemphanen hebben geel-oranje poten.
Gijs informeerde desgevraagd dat er opnieuw was ingezaaid, maar dat het opgekomen gras door het hoge water op het weiland is doodgegaan. Daardoor komen ook bodemdieren omhoog die geen bescherming vinden door het gras en een "tafeltje dekje" vormen voor de vogels.

Goed weekeinde, met wat meer zon.
vrijdag 15 september 2017

Het is mooi geweest, maar het wàs mooi!


Onze Vlinderstruik bloeit nog , maar daar is ook alles mee gezegd. En vlinders waren er in de regen ook al niet, dus armoe. Gelukkig vandaag weer zon en gelijk had de struik bezoekers: 2 Grote Koolwitjes, een Atalanta en bovenstaande , op de kop hangende,  Dagpauwoog. Ze blijven mooi! Deze ziet er nog behoorlijk vers uit. Hij kwam  even op de hand van mijn vrouw zitten. Snel de iPad in stelling , maar net voordat ik op de knop drukte was vlinderlief verdwenen.

donderdag 14 september 2017

Geen jam maar zaad.


                                         Ook de Groenlingen kunnen weer vooruit.

woensdag 13 september 2017

Terug in de polder.


We zijn weer in de polder tussen twee stormen door. Bovenstaand plaatje is vorige week genomen in het mooie weer. Toen had ik al in de gaten , door allerlei weervoorspellingswebsites te raadplegen dat het deze week zou gaan spoken. Dinsdag zou het wat beter worden, reden voor ons om tot die dag het  verblijf te verlengen. In het weekend veel binnengezeten, dinsdag op huis aan. Goede keus. Ik had vandaag niet kunnen rijden.
De vuurtoren staat bij de Cocksdorp op Texel, velen zullen hem herkend hebben. Hij lijkt vergeleken met andere vuurtorens wat dik en dat is íe ook. In 1948 is er om de bestaande muur een nieuwe muur gebouwd. Reden: aan het eind van de 2e W.O. sloeg het Georgisch regiment van krijgsgevangenen in Duitse dienst op Texel aan het muiten.
De Duitsers pikten dit niet en hebben in slagorde het hele eiland afgezocht en strijd geleverd. Gevangen genomen muiters werden direct gefusilleerd. Een rest Georgische soldaten bleef over en verschanste zich in de vuurtoren. Hier werd een enorme strijd geleverd met vele doden. De vuurtoren was zo beschadigd dat er na de oorlog een nieuwe muur om heen gebouwd werd. Op een klein ereveld vlak bij de Hoge Berg liggen op een aparte begraafplaats 476 doden. Elk jaar komen hier Georgiërs om hun doden te eren. Door deze strijd wordt Texel wel het laatste slagveld van Europa genoemd.

vrijdag 8 september 2017

Duindoorn.


De Duindoorn groeit in kalkrijke duinen en heeft niet veel water nodig. Hij is tweehuizig, er zijn dus mannelijke en vrouwelijke planten. Alleen de vrouwelijke planten dragen bessen. Dit zijn vitamine-bommetjes: veel vit. C en vit. E, en nog meer gezonde stoffen. Ze zijn verschrikkelijk zuur maar je kunt er jam mee maken, als ja maar voldoende suiker toevoegd. Vogels zijn op de trek er gek op, vooral de lijsterachtigen eten de buiken vol. Later in het seizoen willen de bessen wel eens gaan gisten waardoor er alcohol ontstaat. Dronken Merels en dronken Koperwieken dus.

donderdag 7 september 2017

woensdag 6 september 2017

Nest.


In de struiken achter ons en die nu alle   windvlagen opvangen, zat een nest ( zie foto) . Ik denk van een insekt maar ik heb geen idee van welk insekt.Het bestond uit in elkaar gesponnen pluis of web of .....weet ik veel, versierd met hier en daar een besje en uitgebloeide bloempjes. Ik heb het uit elkaar geplozen, het bestond uit overal hetzelfde materiaal. Behalve een paar langwerpige witte coconnetjes van bijna een centimeter lang. Deze waren leeg, in één zat een insektenvleugeltje van een kleine vlieg. Misschien heeft dit insekt een uitgebloeide bloem als begin van het nest gebruikt?

dinsdag 5 september 2017

Ribbels


Het is eigenlijk meer Natuurkunde dan Biologie, deze ribbels. Op de foto een paar grote stroomribbels, die evenwijdig met het stromend water lopen, dwars op de stroomrichting de veel kleinere golfribbels. Er zit geen systeem in, maar toch lijken ze allemaal op elkaar. De golfribbels worden veroorzaakt door oneffenheden op de bodem van het stromend water. Zandkorrels blijven achter de oneffenheid liggen en vormen langzamerhand een ribbel met aan de lijzijde meer zandkorrels dan aan loefzijde. Als de ribbels meer tijen overleven groeien ze aan de lijzijde en slijten af aan de loefzijde. In het groot gebeurt dat ook met veel Waddeneilanden die zich in oostelijke richting verplaatsen.