vrijdag 28 april 2017

Gele bermen.Koolzaad met tegenlicht. We reden gister door de Flevopolder en daar is het in de bermen vergeven van het Koolzaad. Relict van één van de eerste cultuurplanten die de landbouwers daar uitzaaiden.
Toen wij enkele tientallen jaren geleden in Mijdrecht kwamen wonen was de tuin bij het (nieuwbouw) huis geel van het Koolzaad. Dit kwam niet uit onze polders, maar uit de omgeving van Schiphol waar overbodige grond naar de omliggende gemeenten ging, met alle gevolgen van dien. Het heeft ons jaren gekost om het Koolzaad uit de tuin te krijgen.
Ik vind het wel mooi zo'n gele berm. Net zoals een witte berm door het Fluitekruid.

woensdag 26 april 2017

Haal ik de overkant? Nee dus.


De sloot was te breed, hij haalde niet de overkant zonder te zwemmen. Hazen zijn niet bang voor water.  Zoals de meeste zoogdieren kunnen ze uitstekend zwemmen, meestal op z'n hondjes.
Vanuit mijn mobiele schuilhut, in de verte waren de regenbuien op komst, bekeek ik rustig de  activiteiten van de weidevogels, voorzover ze er waren. Het is dit jaar erg mager. Ik zag de haas mijn kant opkomen maar hij vertrouwde toch de auto niet. Hij moest over een dam en daar stond ik toevallig geparkeerd. Hij durfde niet en stond voor de sloot, een behoorlijk brede, de afstand te schatten. Ik zag dat aan zijn gedrag. Ik stelde de telelens scherp op de Haas en wachtte tot dat hij zou springen. Dat gebeurde toch nog sneller dan ik dacht, achter elkaar wat foto's genomen , twee ervan staan boven. Gelukkig behoorlijk scherp.
De Grutto , waarvan  vorige week 1 ei was gepredeerd was nu helemaal z'n eieren kwijt. Had ik verwacht. De andere vogels , twee Kieviten, broeden. Nu nog de Tureluurs en de Scholekster. In het plasdras foerageerden 4 Zwarte Ruiters ( "tjewiet") en 3 Groenpootruiters ( "tjuu,tjuu,tjuu").Meerdere Tureluurs en Soorten eenden ( Slobbers, Krakkers en Wilde). Het plasdras valt langzamerhand droog, maar heeft nog genoeg blubber om te kunnen foerageren.
De eerste Zwarte Stern vloog over, terug van de Afrika-reis, misschien Namibie ?

dinsdag 25 april 2017

Caloptilia op Laurier.Een mineerder in een blad van de Laurier. Heb ik nog nooit gezien, maar dat ligt 'm aan mij. Ik ken wel mineerders op/in andere planten, maar de Laurier als waardplant kende ik niet. Op 15 mei 2015 heb ik ook al een weblogje aan de mineerders gewijd, 'k heb daar het leven beschreven. Mineerders zijn meestal de rupsen van Mineermotten, een heel klein onopvallend vlindertje, dat  meestal 's avonds vliegt. Deze Caloptilia-familie bestaat uit 1000 soorten, waarvan 100 in Europa. Kenmerkend voor deze soort is dat de mijn ( gang waardoor de rups zich een weg vreet door het parenchym van het blad) nauwelijks breder wordt. De grotere zwarte plek geeft aan waar de rups zich verpopt heeft en het blad verlaten heeft.

zaterdag 22 april 2017

Atalanta's

                                               

Atalanta gezien? Geef het door!

De Atalanta (Vanessa atalanta) is een trekvlinder die elk jaar Centraal- en Noord Europa koloniseert vanuit het zuiden. In het najaar trekken de nakomelingen van deze vlinders terug richting Zuid Europa en Noord Afrika. Het insect migration & ecology lab, verbonden aan de Universiteit van Bern, wil het verspreidingspatroon van Atalanta’s in Europa onderzoeken. Daarvoor werken zij samen met meer dan 40 waarnemingportalen, waaronder Waarneming.nl. Help mee meer te leren over deze vlinders door waarnemingen van Atalanta’s door te geven. Registreer hierbij ook het aantal individuen en het levensstadium. Volg de Twitter en Facebook pagina voor updates over dit project.
Tot zover de laatste Nieuwsbrief van Waarneming.nl.          ( eigen foto)

vrijdag 21 april 2017

Rietzangers


Gister vermeldde ik de baltsende/zingende Rietzangers in mijn weidevogelgebied in polder Demmerik. Minstens 6 ♂♂ waren druk bezig. Vooral op de dammen met riet. Jammer dat een aantal dammen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, die daar gedacht is, en waarmee men een begin gemaakt heeft, helemaal kaal zijn gemaakt. Eeuwig zonde!! Vroeger konden  de boerenwagens  nog net over een dam heen door rietgroei  en struiken. De laatste dam, tussen perceel 5 en 6, stond helemaal vol met grote planten, struiken en kleine boompjes. Een stukje jungle. Ik nestelde me hierin om de aanliggende Zwarte Sternkolonie te observeren en te fotograferen.
Nu een kaal stuk grond, zo nu en dan verwens ik de ambtelijke bedenkers.
Maar in ieder geval, nu zaten er nog wel Rietzangers in het overjarige riet. Allemaal duidelijke Rietzangers door hun zang en de lichte wenkbrauwstreep.

donderdag 20 april 2017

Bi bi bi bi bi bi bi


Vanochtend een paar heerlijke uren doorgebracht in mijn weidevogelgebied. Gezeten op een krukje kijken wat er gebeurt: waar zitten de Grutto's en de Kieviten achter de kraaien aan en in elk weiland keren ze terug? Zo krijg je langzamerhand een beeld waar de territoria zich bevinden. Misschien zie je nog een vogel naar het nest toesluipen maar het gras is inmiddels behoorlijk lang. Er zitten in dit gedeelte weinig vogels, helaas veel te weinig. In elk geval heb ik daar geen nest kunnen traceren.
Hier en daar een paartje Grutto's en Tureluurs, ook een andere weidevogel die ik eerst niet herkende. De kijker en de telescoop erop: Wulpen.
Echter, er was wat vreemds aan dat groepje. Ze hadden een wat kortere snavel als een gewone Wulp, zouden het Regenwulpen kunnen zijn? De rest van het verenkleed was moeilijk te zien door tegenlicht ( zie foto). Een wenkbrauwstreep was met de telescoop duidelijk te zien. Toen er een paar opvlogen was de soort door het geluid duidelijk, bi bi bi bi bi, Regenwulpen ! Er is momenteel een sterke doortrek over ons land. Ze broeden in het verre noorden.
Ik wilde het Grutto-nest controleren of er al gebroed werd, bij nadering vloog er niks op. Wel een alarmroepje. Bij het nest aangekomen zag ik het al: er lag een kapot ei buiten het nest, twee nog in het nest. Ze waren nog warm, de predatie was dus net gebeurd. Aan de kapotte eischaal te zien door een Hermelijn, kleine afgebroken stukjes. Een Kraai hakt grote stukken uit de eischaal. Ik denk niet dat dit broedgeval succes zal hebben.
Verder veel baltsende en zingende Rietzangers. De eerste Boerenzwaluwen kwamen voorbij.

dinsdag 18 april 2017

Duikboot


Deze duikboot vaart met de periscoop omhoog door een Demmerikse wetering. Z'n romp komt bijna niet meer boven water doordat de veren doordrenkt zijn met water. Nog even en deze Aalscholver zal verderop op de wal zitten met de vleugels wijd uit om ze te drogen. Een Aalscholver heeft geen vetklier . Hij kan de veren  niet invetten zoals de eenden. Ik vraag me af of ze in de "natte"toestand kunnen vliegen.